21.1.08

Dnes přijal OTTO SEITL...

... ve své prezidentské kanceláři významnou delegaci z ostravského obvodu Výškovice.
V 17.00h středoevropského času zahájil prezident OTTO SEITL první schůzi ústředního výboru našeho demokratického klubu v r.2008:
k
"Vítám na naší schůzi co nejsrdečněji vládu Maraton klubu v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ústředního výboru Ottou Seitlem, tedy mnou. /Potlesk./

Dovolte mi, abych v našem středu srdečně přivítal tajemníka ústředního výboru Jaruš Mathonovou, kterou všichni známe jako bývalého poslance a ministra. /Potlesk./

Dále jsem chtěl uvítat vedoucího oddělení školství a vědy ústředního výboru klubu pana Jiřího Brože /potlesk/, který se bohužel nedostavil.
Předsedu kontrolního výboru Sněmovny klubu poslance Vladimíra Sandokana Pastrňáka /potlesk/, který se rovněž nedostavil a člena výboru Řecké národní rady pro školství a kulturu, předsedu řeckého ústředního výboru Čs. svazu tělesné výchovy poslance prof. Nikolaose Tsametise /potlesk/, který se bohužel také nedostavil z důvodu zaneprázdněnosti.

k
Pánové a dámo,

zdravím mezi námi skupinu mladých dělníků a učňů z našeho pobočného závodu z Ostravy Výškovic, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání./Potlesk./ Zejména pak pana Rosťu, pana Šmatlavého a pana Bažanowského. Mezi našimi hosty měli být také mladí občané Vietnamské socialistické republiky, jejichž prostřednictvím jsme chtěli poslat své pozdravy statečnému vietnamskému lidu. /Potlesk./

Dámo a pánové,
přistoupíme nyní ke schválení pořadu dnešní schůze.
Předsednictvo Maraton klubu Seitl Ostrava se 21.1. t. r. usneslo doporučit národní radě klubu návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce:

I. Návrh rozpočtu pro rok 2008.
II. Návrh ústavně právního výboru národní rady na zproštění soudce z povolání (Lenkyčlenky Wagnerové) soudcovské funkce za pasivitu.
III. Návrh řešení týkající se opakovaných přestupků (neúčast na schůzích U Táty) pana Peťo Szabadose a přezkoumání pravosti jeho titulu inženýr.
IV. Návrh na potrestání důtkou popř. důtkami paní Táni S. za neuskutečněnou kolaudaci svého vořecha a bytové jednotky.
V. Návrh doporučit Černým jezdcům BK SAK Karviná vydolovat 5mil. tun černého uhlí na karvinsku. K realizaci těchto náročných úkolů budou navrženi pánové Miroslav a Karel z Kravčína.
l

Máte k němu nějaké připomínky nebo dotazy? /Nebyly./
Nejsou. Zjišťuji, že ve schůzi je přítomna většina poslanců národní rady klubu a že tedy můžeme hlasovat o pořadu schůze.
Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./
Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.
Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.
Přistoupíme k projednání schváleného pořadu dnešní schůze."
k
Po projednání všech bodů náš milovaný prezident dnešní schůzi ukončil slovy:

j
"Dámo a pánové,
kvalitní příprava všech pracujících, mládeže a dospělých, politická, odborná a běžecká, je předpokladem i garantem toho, že plnění všech sociálně ekonomických úkolů současných i perspektivních, bude na úrovni, což je i projevem neformální aktivity, hospodárnosti, disciplíny a stupněm uvědomění, postojů i vzdělání.
Je to konec konců naše povinnost vůči velikým pokrokovým, demokratickým tradicím běžeckého hnutí i vzhledem k cílům, které si už dnes klademe pro perspektivu člověka ve třetím tisíciletí pro mírovou, šťastnou budoucnost lidí, kteří tak uskutečňují odvěké tužby
lidského pokolení."
/Potlesk./

Zleva: prezident Otto Seitl a pánové Rosťa p. Šmatlavý p.Bažanowski

2 komentáře:

Lenkačlenka řekl(a)...

Právě teď tisknu na zítřejší schůzi U Táty nabídku ubytování na Jungfraumaraton.Poté přepošlu něco o OV maratonu doufejme budoucím sponzorům. A vy (Rosťa spol.) by jste mě chtěli vyloučit za pasivutu...????Hanba!!!!Dlužíš mi Rosťo zítra pivo!!!!!!

Rosťa Bažanowski řekl(a)...

My tě nechcem vyloučit. Dáváme jen návrh na zproštění z funkce :-)))